Yuanfang Companyn mäntäkonttori kävi keskustelun aiheesta "Yrityksen kehittäminen, minun vastuuni"

Mäntähaaran puolueen haara järjesti 15. maaliskuuta keskustelun aiheesta "Yrityksen kehittäminen, minun vastuuni", toteutti täysimääräisesti yleishallinnon "11463"-kehitysstrategian ja toimiston "13335"-kehitysidean sekä asiaankuuluvan puhemiehistön kolmen kokouksen henki, vahvisti työntekijöiden vastuuntuntoa, paransi työntekijöiden vastuuntuntoa ja antoi yritykselle vahvan takeen teollisen mittakaavan laajentamisesta ja taloudellisen hyödyn parantamisesta.Yuanfang-yhtiön puoluekomitean sihteeri Wei Xilin osallistui kokoukseen ja piti puheen.Kokoukseen osallistui lähes 20 henkilöä mäntähaaran johtamisen, tekniikan ja laadun kaikilta tasoilta.

5dcaeed03c70d083f56538a034d62e0

Tapaamisessa, osallistujat keskustelivat "vastuusta ja vastuusta" yhdessä omien virkojensa kanssa.Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että tällä hetkellä mäntähaara on kohdannut kehitysvaikeuksia, mutta myös löytänyt mahdollisuuksia.Mahdollisuuksien ja haasteiden edessä jokaisen työntekijän tulee kantaa vastuunsa ja tehdä aloite.Hänen tulee aina linkittää vastuunsa omaan työhönsä, integroitua työhönsä, asettaa vastuunsa etusijalle ja tehdä jokainen työ vakavalla ja vastuullisella asenteella.Kun kohtaamme ongelmia ja ristiriitoja, meidän ei pidä luovuttaa niitä, välttää tai väistää.Meidän tulee uskaltaa nousta ja ratkaista ongelmat ja ristiriidat.Männällä on omat tuotteet, teknologia ja markkinat.Samalla sillä on myös joukko työntekijöitä, jotka uskaltavat ottaa vastuuta.Mahdollisuuksiin tarttumalla ja haasteisiin vastaamalla Bureaun ja etäisten yritysten oikealla johdolla mäntähaara tekee uusia läpimurtoja teollisen mittakaavan laajentamisessa ja taloudellisten hyötyjen parantamisessa.

Tapaamisessa, Wei Xilin esitti neljä vaatimusta yhdessä mäntähaaran todellisen tilanteen kanssa: Ensinnäkin henkilöstön kaikilla tasoilla tulisi vahvistaa yhtenäisyyden tunnetta ja ammattitaitoaan.Yhtenäisyys on perusta hyvän työn tekemiselle kaikessa työssä.Meidän tulee "jakaa työmme jakamatta perhettämme, olla vihaisia, etsiä asioita etsimättä ihmisiä ja olla vilpittömiä ilman tekopyhyyttä".Toiseksi henkilöstön kaikilla tasoilla tulisi vahvistaa tietoisuuttaan säännöistä ja kurinalaisuudesta.Meidän tulee asettaa säännöt ja kurinalaisuus eteenpäin ja varmistaa, että kaikki ovat tasa-arvoisia järjestelmän edessä.Kolmanneksi henkilöstön kaikilla tasoilla tulisi vahvistaa vastuuntuntoaan.Jokaisella työntekijällä on oma ainutlaatuinen tehtävänsä ja vastuunsa, mikä antaa meille vastaavat oikeudet ja velvollisuudet.Siksi jokaisen työntekijän tulee uskaltaa ottaa vastuu omassa tehtävässään, ja kaikkien yrityksen työntekijöiden tulee edelleen lisätä tietoisuutta "vallan on oltava vastuussa, vastuu on otettava ja laiminlyöntejä on tutkittava".Neljänneksi henkilöstön kaikilla tasoilla tulisi vahvistaa tietoisuuttaan rehellisyydestä ja itsekurista.Rehellisyys ja itsekuri eivät tarkoita vain johtavia kaadereita, vaan myös jokaista työntekijää.Siksi kaikkien työntekijöiden tulee jatkuvasti vahvistaa itsekuritietoisuuttaan, jotta he eivät joutuisi kuuluisuuden sitomiseen, voittojen hämmentymiseen tai asioiden väsymiseen.


Postitusaika: 27.9.2021